Reklamationer og returvarer

I forbindelse med returnering af produkter til Saniflow, skal du være opmærksom på følgende: Forud for fremsendelse af varer skal du udfylde vores returnerings-formular (PDF). Formularen udfyldes og sendes til salgsafdelingen sales(a)Saniflow.dk. Kort efter vil du modtage formularen retur på en email med et Returvare-nummer, som du skal udskrive og vedlægge returvaren.

Returvare betingelser:

 • Der ydes 1 års garanti på Saniflows produkter. Garantien er gældende fra fakturadato.
 • Udstyr under garanti repareres naturligvis gratis. Saniflow betaler for afhentning af udstyr.
 • Er udstyret udenfor garanti, kan Saniflow tilbyde at reparere udstyret efter tilbud.
 • Returnering af varer til Saniflow kan kun sker efter forudgående aftale med vor salgsafdeling.
 • Anmodning om Returvare-nummer sker ved udfyldelse af ovenstående formular.
 • Varen skal returneres senest syv dage fra Returvare-nummerets udstedelses dato. Efter syv dage annulleres Returvare-nummeret, og det er ikke længere muligt at returnere varen.
 • Et udstedt Returvare-nummer er ikke ensbetydende med, at varen krediteres.
 • Saniflow forbeholder sig ret til at kontrollere den returnerede vare, inden kreditnota godkendes.
 • Alle returneringer uden for garanti sker for købers regning og risiko.
 • Varer som sendes på modtagers (Saniflow) regning vil blive nægtet modtagelse.
 • Modtages varer retur uden angivelse af Returvare-nummer, vil varerne enten blive returneret til afsender eller alternativt pålagt et ekspeditionsgebyr på 175,-.
 • Varer som ønskes krediteret skal returneres i original emballage. Intet må skrives på eller påklæbes original emballagen eller varen.
 • Afhjælpning af fejl forårsaget af ulykker/uheld, herunder bl.a. brand, vandskade, naturkatastrofer, overspænding i forbindelse med lynnedslag, samt hærværk er ikke omfattet af garantien.
 • Gebyrer
  • For uberettiget reklamation, dvs. reklamationer hvor varen er uden fejl, pålægges et undersøgelsesgebyr på kr.375,- pr. uberettiget reklamation. Hertil tillægges fragtomkostninger ved returnering.
  • I de tilfælde, hvor Saniflow ikke selv foretager test af det anmeldte defekte produkt, vil Saniflow viderefakturere leverandørens gebyrer samt pålægge et håndteringsgebyr på kr. 175,-.
  • Undersøgelsesgebyr udgør 375,- i forbindelse med reparation. Ønskes varen repareret, fratrækkes undersøgelsesgebyret. Ønskes varen ikke repareret men købes et tilsvarende produkt, udstedes ingen undersøgelsesgebyr.